Feb 2, 2019

Vi måste göra motstånd

Småpojkar och höggravida kvinnor utgör inget hot mot andra människor. Personer som är satta att upprätthålla lugn och ordning på offentliga platser, måste klara av att hantera situationer lå...