Jun 24, 2019

Ni hade fel

I tolv år kämpade min högst studiemotiverade och begåvade son för att klara grundskolan. Sju av dem åren spenderade han i olika resursskolor, specialiserade på elever med extraordinärt stora b...
Apr 30, 2018

Vill ni ha respekt- sparka inte nedåt

Lärarnas två fackförbund hemfaller mer eller mindre frekvent åt att ge sig på föräldrar och anklaga dem för att skapa dålig arbetsmiljö. Lärarförbundet delade exempelvis den här videon p...
Mar 16, 2018

Faktaresistensen kring ADHD

Det märkliga är, att ju mer forskare studerar ADHD och ju mer etablerat det blir i forskningsvärlden vad personer med ADHD har svårigheter med – och därmed vad som skulle kunna hjälpa, som...
Aug 19, 2016

Den hundrade gången

För hundrade gången frågar en snäll vuxen hur det går i skolan och om det är roligt och för hundrade gången sjunker dottern ihop med axlarna. Jag får för hundrade gången förklara att dotte...