Det ska byggas en ny skola i Barkarbystaden. Ålstaskolan, som ska inrymma förskola, hela grundskolan och grundsärskolan. Det blir en stor skola så till att börja med byggs förskola och årskurs 1-6, som beräknas öppna 2022. Vi miljöpartister ville, ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpariet, att kommunen i sin planering tar särskild hänsyn till att det i Järfälla kommun just nu inte finns en enda särskoleplats för högstadiet. Istället tvingas eleverna att åka skoltaxi till andra kommuner. Därför ville vi att kommunen prioriterar att ge särskoleelever plats på Ålstaskolan när den öppnar 2022.

Förslaget röstades ned av minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna. Istället måste nu de funktionsnedsatta barnen vänta på en utbyggnad som inte har ett fastställt startdatum för när den ska börja byggas. Det räcker inte med att ha en lös skrivning om att försökta hitta en lösning för högstadium under tiden. Vi vet att det kostar mer att bygga för särskolan och befarar att särskoleeleverna kommer att hamna längst ned i prioriteringslistan över de tillfälliga lösningar som kan skakas fram.

Barnen och ungdomarna inom särskolan har funktionsnedsättningar som försvårar vardagen. Man kan behöva hjälp med att klä på sig, sköta sin hygien, äta, sätta sig, resa sig upp eller förflytta sig. Det vill säga, allt sådant som för andra går på automatik behöver de här barnen och ungdomarna ägna betydande energi och kraft åt. Det gör dem mer sårbara för stress och trötthet. Istället för att ha tio eller femton minuters resväg till skolan kan det nu i vissa fall handla om upp till en timme i morgonrusningstrafiken. Det är inte ett sätt att bespara dem på energiläckage.

Med skolgång långt hemifrån blir det svårt att umgås med klasskompisar på fritiden. Det uppmuntrar inte socialt umgänge. Dessutom är det förstås dyrt att köpa särskoleplatser utanför kommunen, med tillhörande skoltaxiresor.

Det är inte okej att de som behöver det mest ska tvingas vänta tills sist!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *