I väntan på den perfekta världen

Nä. Diagnoser borde verkligen inte behövas. Målet måste bli att människors unika variationer samexisterar oavsett om det gäller hudfärg, läggning, könsidentitet, personlighet, funktionsuppsättningar och annat. Men parallellt med detta är det min övertygelse att vi måste prata om de osynliga funktionsnedsättningarna därför att omgivningen stigmatiserar hela familjer med sin okunniga inställning. Det slår så fruktansvärt hårt och mot människors inre kärna. Är du lat, elak, empatilös, självisk, korkad..? Finns dina svårigheter i verkligheten? Måste andra verkligen ta hänsyn och fjäska och du själv komma undan med allt?

Barn som har neuropsykiatriska funktionsvariationer blir sjuka i en miljö som inte tar hänsyn eller erkänner deras behov. De kan inte välja att inte vistas där. Skolplikten gäller men det är barnen och deras föräldrar, nästan aldrig skolan, som ställs till svars om barnen blir hemmasittare.

Vi måste prata om de osynliga funktionsnedsättningarna därför att kunskapen om hur personer som har dem fungerar, den måste finnas. Det behöver bli ett krav. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar klarar inte en halvtaskig skolmiljö. De går sönder direkt. Så visst vore drömmen att skolan på riktigt tog hänsyn och omfamnade varenda unge. Men tills dess måste vi skydda de hudlösa. De som faller. De vars tro på framtiden tar slut innan de börjat första klass. De som inte orkar mer innan deras liv ens riktigt börjat. De finns på riktigt. Även i din sons och dotters och barnbarns klass. De är flera tusen i Sverige. Och om inte inlevelseförmågan räcker funkar kanske argumentet: det är de som förstör för hela klassen. Så länge de missförstås kommer de att dra med sig sina klasskamrater i fallet.

Varför är alla så rädda för diagnoser? Specialpedagogens blogg.

One thought on “I väntan på den perfekta världen

  1. önskan om den perfekta världen finns och det är så många som inte klarar av den stressiga skolmiljön. En så enkel sak som “stilrena” miljöer skulle hjälpa barn och elever under deras förskole och skoltid. Det behöver komma ut mer information om hur vi ska anpassa miljöerna för att barnen ska få chansen att lära.
    Personer som inte har kunskap om NPF förstår inte hur en rörig miljö påverkar dessa barn, ALLA barn! Mer utbildningar till föräldrar och personal. Det som är viktigast att komma ihåg är; Barnen gör så gott dom kan, inget barn bråkar för skojs skull..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *