Autism- och Aspergerförbundet har genomfört ännu en kartläggning. Läget är värre än tidigare år för elever med autism. 56% går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Siffrorna som Riksförbundet Attention tagit fram (som även innefattar personer med adhd) ger liknande katastrofala resultat.

Jag är trött på det här. På jätteriktigt. Vårt skolsystem tvingar barn med autism och adhd till en sk inkluderande skola, där de mobbas, blir sjuka och inte kommer i närheten av sin potential. Hur detta får fortgå utan att huvudmän och riksdag reagerar nämnvärt är mig en gåta.

Ta Stockholms stad som exempel. Sveriges i särklass största skolkommun och en av landets rikaste kommuner. Här har barn med npf behandlats som en icke-fråga i två mandatperioder medan förvaltningen fortsätter att slakta det särskilda stödet.

Ge mig ett ✅ 9 september, please! Ge mig möjlighet att få kämpa för skolan på heltid. Jag. Står. Inte. Ut! #miljöpartiet

Sammanfattning av Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 2018: 52% har varit frånvarande i skolan. 67% respektive 78% av flickorna på mellanstadiet och högstadiet har varit frånvarande. 44% har fått minst E i grundskolans svenska, engelska och matematik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *