Vi har en av världens lägsta statsskulder. Enligt Riksgälden är den i mars 2018: 1 223 914 312 006 kronor.Graf över Sveriges minskande statsskuld och över överskottet i offentliga sektorn.
Statsskulden i procent av BNP är 26,6%Graf över statskulden som procent av BNP : 26,6%
Jämförrt med andra länder i EU är vi på 10-i-topp över länder med lägst statsskuld och vi är i topp vad gäller budgetöverskott.Stapeldiagram som jämför Sveriges statsskuld och budgetöverskott med andra länder i EU
Faktum är att vi är bland de länder i världen med minst statsskuld. Här är Sveriges statsskuld markerad som blå linje, USAs är röd och Japans är lila.Grav som jämför Sveriges statsskuld med USA och Japan. Sveriges statsskuld är oerhört mycket lägre.
Vi har ett av EUs absolut högsta budgetöverskott och betalar av mer av vår statsskuld än de flesta.

Arbetslösheten fortsätter ner. Nu ligger den på ca 4% och är farligt nära smärttröskeln för vad som är sunt. Många branscher larmar om brist på folk: civilingenjörer, sjuksköterskor, lärare och barnmorskor till exempel
tabell som jämför arbetskraft och arbetslöshet 2013 och 2017. 2013 var arbetslösheten 421 000. 2017 var den 337 000.
39% av befolkningen är pensionärer/förtidspensionärer. 5% studerar. 50% arbetarTårtdiagram som visar vad folk har för sysselsättning/daglig aktivitet.
Det finns fler 50-, 60-och 70-åringar än 20-åringar. Det går inte att kalla det pyramid när åldersfördelningen är så snedfördelad. Lägg ihop med bilden ovan angående arbetsför befolkning och problemet blir uppenbart. Vi behöver importera arbetskraft för att klara samhällsfunktionerna.Tabell över befolkningspyramiden 2017 uppdelat på kvinnor och män

Min slutsats är:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *