En fråga som hamnat i skymundan under valrörelsen är rätten till assistans via Försäkringskassan och LSS. Ett tag hade vi som kämpade för frågan medvind. Media uppmärksammade flera av de absurda beslut som slet sönder familjers liv. Men allvaret verkar inte ha nått gemene man. Det är som att det är för absurt för att tro att det är ett mönster. De enskilda fallen förblir enskilda, istället för att bli bevis på att systemet inte fungerar.

Det finns flera anledningar till varför jag tycker att sveket mot funktionsnedsatta och sjuka är särskilt allvarliga.

 1. Vi accepterar ett samhälle som relativiserar människovärdet, det mest grundläggande av alla samhällskontrakt.
 2. Underförstått eller explicit signalerar vi att de som inte ekonomiskt bidrar inte heller har rätt att leva ett gott liv.
 3. Som kommentar till punkt 2 kan man lika gärna säga att även personer i behov av assistans bidrar, eftersom de skapar arbetstillfällen.
 4. Tack vare medicinska landvinningar räddas fler spädbarn, svårt sjuka och gamla till livet, men vad är det de räddas till? Det är ett stort svek att inte ge dessa människor ett värdigt liv.
 5. På tal om pengar: Det är billigare att låta människor bidra med det de kan, än att leva i fullständigt beroende. Det är billigare att låta välfärden ge arbetstillfällen för att ge människor möjlighet att leva ett gott liv, än att låta anhöriga säga upp sig, bränna ut sig och bli sjuka i kampen för sina kära.

Så. Vad ska vi göra? Svaret är enkelt:

Vi ska omedelbart upphöra med att vantolka och urholka LSS-lagstiftningen och börja följa dess intentioner igen.

4 thoughts on “Rädda LSS!

 1. Hej!

  I dagsläget läggs mycket fokus i bland annat media på LSS-insatsen personlig assistans. Därför vill jag påminna dig om att neddragningar, åtstramningar och förödande, prejudicerande domslut är vanligt förekommande inom samtliga 10 LSS-insatser. Detta framgår av följande rapport från Socialstyrelsen:
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19758/2015-3-7.pdf

  Det är mycket svårt att kvala in i personkrets 3 idag. Detta drabbar personer både vid nyansökningar och vid omprövningar. En individ kan ha haft rätt till LSS-insatser i åratal när handläggaren plötsligt gör motsatt bedömning gällande personkretstillhörigheten. Följden blir att livet kraschar både för den enskilde individen och för dennes familj. Det har jag personligen fått erfara. Tillhör individen inte någon av lagens personkretsar har den ju inte rätt till någon LSS-insats överhuvudtaget. Två grupper som drabbats hårt av detta är personer med grav synnedsättning och personer med dövblindhet. Efter en dom i dåvarande regeringsrätten 1999 har de , enligt Synskadades Riksförbund, mycket svårt att kvala in i personkrets 3. https://lagen.nu/dom/ra/1999:54 Att just personer med grav synnedsättning uttryckligen nämns i lagens förarbeten som en av de grupper som skulle ha rätt till LSS-insatser ignorerar alltfler kommuner. Läs om hur det var tänkt att fungera i Prop. 1992/93:159 sid. 168-171: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade_GG03159

  Allt detta går emot intentionerna i LSS-lagen, anser Bengt Westerberg, som var ansvarig minister när lagen stiftades. Lyssna gärna på denna intervju med honom: http://lansochriksnytt.se/?q=delad%2F3428

  Jag hoppas på svar från dig och givetvis även på ett förslag till lagändring så att personer med grav synnedsättning eller dövblindhet åter får rätt till LSS-insatser.

  Med vänlig hälsning
  Eva Fridh

  1. Hej hej Eva!
   Det är bra att du sprider kunskap om situationen ser ut för personkrets 3. Vi har ju “pratat” via Facebook, men jag lägger mitt svar här också 🙂

   Jag håller helt med dig om att personkrets 3 helt urholkats och att det måste till en översyn och rättelse i hur den tillämpas. Som det ser ut nu fattar man principiella beslut om att en massa människor inte tillhör LSS utan att göra individuella bedömningar. Själv är jag väl förtrogen med hur det drabbar personer med annan npf än autism, som tex grav adhd och ocd och det förvånar mig inte att det också har drabbat synskadade och dövblinda. Jag tror att det snarare är lagens tillämpning som behöver ses över, men om det krävs en lagskärpning är jag helt och hållet för att så sker. Miljöpartiet har tagit ställning i frågan och fastslår att LSS-lagstiftningens intentioner måste återupprättas och följas.

 2. Jag själv har blivit av med min kontaktperson när jag flyttade till serviceboende. Hade henne i 17 år

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *