Lärare: Vi klarar inte de här barnen.
Speciallärare: De här barnen behöver bara lite relationell didaktik
Rektorn: Det är lärarens ansvar.
Huvudmannen: Det är lärarens ansvar.
Psykiatriker och forskare: De här barnen har inte förutsättningar att klara betygskraven.
Föräldern: Mitt barn behöver kvalificerat stöd och jag behöver avlastning.
Försäkringskassan: Det räknas inte.
LSS: Det räknas inte.
Habiliteringen: Sån’t gör vi inte.
Mellanvården: *dök inte upp på mötet*
BUP: Det är inte vårt ansvar.
Socialen: Det är mammans fel.
Rättsväsendet: Frågan är om det går att begå brott mot någon som inte kan återge verkligheten korrekt.
Barnet: Jag tyck… Hallå? Lyssnar du, eller..? HALLÅÅÅÅÅÅ????!!!!!

One thought on “Samhället och synen på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  1. Precis vad jag gång på gång får höra från min fru som är lärare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *