Lärare: Vi klarar inte de här barnen.
Speciallärare: De här barnen behöver bara lite relationell didaktik
Rektorn: Det är lärarens ansvar.
Huvudmannen: Det är lärarens ansvar.
Psykiatriker och forskare: De här barnen har inte förutsättningar att klara betygskraven.
Föräldern: Mitt barn behöver kvalificerat stöd och jag behöver avlastning.
Försäkringskassan: Det räknas inte.
LSS: Det räknas inte.
Habiliteringen: Sån’t gör vi inte.
Mellanvården: *dök inte upp på mötet*
BUP: Det är inte vårt ansvar.
Socialen: Det är mammans fel.
Rättsväsendet: Frågan är om det går att begå brott mot någon som inte kan återge verkligheten korrekt.
Barnet: Jag tyck… Hallå? Lyssnar du, eller..? HALLÅÅÅÅÅÅ????!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *