Vi har ett system som bygger på att barn med särskilda behov, som inte har fysiska funktionsnedsättningar, istället har behov som beror på hemmiljö, tillfälliga depperioder och att man hamnat efter och behöver jobba ikapp. Behoven och stöden omprövas därför varje termin eller varje år. Om eleven verkar må bättre dras slutsatsen att eleven fått ordning på tillvaron och kan återgå till den vanliga undervisningen. Stödet dras in. Direktiven är att eleven ska “återanpassas” och ett permanent stöd ses som ett misslyckande och som dåligt för eleven.

Vi som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) försöker förklara för pedagoger, rektorer, huvudmän och politiker att våra barns behov beror på ett medfött handikapp som inte försvinner av tillfällig snällhet från omgivningen (eller av skäll och konsekvensbestraffningar). Vi blir inte ett dugg förvånade över hur bra det går för våra barn när rätt anpassningar görs för vi vet att det inte är vare sig motivation, uppfostran eller intelligens som brister.

Men vi tvingas fajtas heeeeeeeela våra barns skolgång (och i förskolan. Och på gymnasiet) för att anpassningar kommer till och att de inte tas bort. Okunskapen och fördomarna är häpnadsväckande. Vi pratar om en hel generation barn som vi nu pressar ut till permanent utanförskap och ett livslångt beroende av samhället för att klara sitt uppehälle.

Vi som är föräldrar till de här barnen slåss för våra barns liv. Vi ser deras styrkor, deras fantastiska personligheter, deras enorma kapacitet. Vi vet att med rätt stöd skulle våra barn kunna bli självständiga och självförsörjande. De skulle berika arbetsplatser och offentliga rum med sitt driv, sina specialintressen, sin lojalitet, sitt rättspatos, sin humor, sin känslighet.

Våra barn, och deras familjer, behöver en trygg skolgång där rätt stöd och rätt anpassningar ses som en självklarhet och som något som finns kvar, inte bara nästa termin utan hela skolgången.

Jonna skriver mer om det här på Barn i Behovs hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *