Av solidaritet med de som blivit utsatta valde kommunikatören Jiang Millington att skriva på uppropet #vardeljus. Hon är glad över att medarbetarna i Svenska kyrkan börjat berätta om sina upplevelser.

– Den här hösten har Metoo inte undgått någon och jag tycker att det är oerhört angeläget att Svenska kyrkan tittar på hur det ser ut hos oss. Det är naivt att tro att det inte skulle förekomma här, även med tanke på vilken typ av organisation vi är och vad vi står för. Vi ska ju föregå med gott exempel!

Ganska snart efter att #metoo-rörelsen bildades i oktober kom initiativet till ett upprop från anställda inom Svenska kyrkan. Jiang Millington, kommunikatör i Järfälla församling, skrev på #vardeljus av solidaritet.

– Jag är inte förvånad över berättelserna som kommit fram i gruppen. Men jag tycker att det är extra allvarligt är det händer i en organisation dit människor söker sig när de är extra sårbara, när de söker trygghet i en utsatt period i livet. Det gör mig oerhört illa berörd.

Jiang Millington betonar att hon inte är talesperson för någon grupp, utan är helt enkelt en av dem som stödjer uppropet #vardeljus.

– Man kan välja att göra sådana här upprop på olika sätt, och här valde vi att ta ansvar som kollektiv. Det här är ingen enskild persons angelägenhet. Vi gör det här som grupp gentemot Svenska kyrkan som arbetsgivare. Vi ska inte behöva förklara oss eller stå till svars.

Har du några tankar kring hur man ska förebygga den här typen av trakasserier inom Svenska kyrkan?

– Precis som i hela samhället är också Svenska kyrkan marinerad i ett synsätt som diskriminerar kvinnor, inte på grund av deras egenskaper eller kompetens, utan på grund av att de är kvinnor. Det är så ingrott att det blivit normalt. Det märker vi i alla berättelser om hur kvinnor förminskas, förlöjligas eller utesluts ur gemenskaper. Jag hoppas att #metoo skapar ett brett samtal som ger eko in i varenda ledningsgrupp, kyrkoråd och fullmäktige.

– Sedan är det ju så att vi har strukturer och rutiner för att ta hand om diskriminering, trakasserier och övergrepp. Om vi kan skapa ett öppnare klimat där kvinnor uppmuntras att anmäla finns det goda möjligheter att rätt snabbt kunna bli bättre, det är min övertygelse.

Kajsa Söderberg i Kyrkan Tidning 24 noveber 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *