The short version: Journalist, human rights advocate. Editor at Svenska kyrkan social media crew. I believe all humans are equal and am advocating a juste, open and non-discriminating society.

11 september 2000 var en brittsommardag med klarblå himmel och varma vindar. Klockan var strax efter klockan 9 och i min famn höll jag en fuktig, tilltuffsad helt ny liten kropp varsamt och ovant mot bröstet. Han tittade sig förvånat omkring med stora, alldeles klara mörka ögon och min man stod lutat över oss båda med glädjetårarna ogenerat droppandes från kinderna. Men det var inte bara vår son som föddes den där strålande måndagen i den gyllene drakens år enligt den kinesiska kalendern. Det jag inte visste var, att ett helt nytt liv väntade även mig, på många dramatiska sätt.

För fem år senare hade mitt liv ändrats radikalt. Jag hade förlorat mitt jobb som framgångsrik IT-projektledare, Mandela hade fått en lillasyster och barnens far och min livskamrat hade tagit sitt liv. Själv stod jag mitt i en lång och smärtsam uppgörelse och läkning med en barndom kantad av sexuella övergrepp och ett vuxenliv som fram tills dess präglats av oförmåga att sätta sunda gränser.

Ytterligare fem år senare befann jag mig i en förtvivlad kamp för att mina barn skulle få en värdig skolgång. Båda barnen hade visat sig ha de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD och autism. Båda barnen hade slagits ut ur ett skolsystem som inte hade kompetens att anpassa miljö och undervisning efter deras särskilda behov.

Men jag var inte längre ensam. Tillsammans med tusentals andra föräldrar i samma situation hade jag upptäckt kraften i gräsrotsaktivism när den är som häftigast och vi förflyttade, om inte berg, så lagstiftning tillsammans. Föräldranätverket Barn i Behov visade mig att demokratin i Sverige är fantastisk, att det går att påverka samhället och politiken.

 

4 thoughts on “Om Jiang

 1. Hej Jiang!

  Tack för artikeln “Ett jävligt handikapp”, och de andra om autism. Jag känner mycket väl igen mig själv i beskrivningen av din dotter, trots att jag är vuxen. Det är skönt att veta att det finns människor som förstår hur det är och känns.

  Allt gott.

  Jan Buse

 2. Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
  Sektionen för Omvårdnad

  Studiepersonsinformation

  Titel: Föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättning

  Hej! Vi är två studenter som går specialistsjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet för att bli distriktssköterskor, vi skriver ett examensarbete om upplevelser av föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi använder oss av bloggtexter för att kunna förstå föräldrarnas känslor, upplevelser och erfarenheter, och skulle vilja använda oss av din bloggtext i vårt arbete.

  Deltagande innebär att författarna till uppsatsen kommer att läsa och analysera texten i din blogg. Din blogg tillhör det offentliga utrymmet men vi skulle ändå vilja informera dig och vi hoppas att du samtycker till att vi använder din blogg som data. Om du har några invändningar vill vi gärna veta det.

  Målet med vårt arbete är att kunna bidra till att vårdpersonal får en större förståelse för hur föräldrar till barn med NPF upplever sin vardag. Vilket vi tror ökar möjligheten till bättre stöd för föräldrarna och deras familjer.

  Du har en blogg där du skrivit om ditt föräldraskap till barn med NPF och du får härmed frågan om du vill delta i denna magisteruppsats. Analysen av din text kommer vara en del i magisteruppsatsen, syftet beskrivet nedan. Det du behöver göra är att godkänna att du vill vara med i denna magisteruppsats, ingen tidsåtgång krävs från dig. Vill du vara med?

  Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med barn med funktionsnedsättning.

  Deltagande
  Vi vill informera om att din bloggtext kommer användas i vårt examensarbete och att vi hoppas att ni inte har något emot det.

  Hantering av data och sekretess
  Du avgör själv om vi får redogöra för din bloggadress i uppsatsen. Redovisas denna kommer du därmed inte att vara anonym. Det finns möjlighet för dig att delta i studien även om du vill vara anonym. I sådana fall kommer informationen att kodas och du kommer inte att kunna identifieras när materialet presenteras.

  Hur publiceras studiens resultat?
  Studiens resultat kommer att publiceras i en magisteruppsats vid Karolinska Institutet. Vill du kan du ta del av resultatet. Magisteruppsatsen blir en offentlig handling men kommer inte att publiceras någonstans.
  Kontakta författarna till uppsatsen Anna Ivarsson eller Lisa Mattsson och/eller handledare för magisteruppsatsen Rebecca Popenoe om du har frågor gällande deltagande i studien.

  Anna Ivarsson
  Telefon: 0735-402085
  Mail: anna.ivarsson@stud.ki.se

  Lisa Mattsson
  Telefon: 0708-351230
  Mail: lisa.christina.mattsson@stud.ki.se

  Rebecca Popenoe:
  Mail: rebecca.popenoe@ki.se

  Med vänlig hälsning Anna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *