Småpojkar och höggravida kvinnor utgör inget hot mot andra människor. Personer som är satta att upprätthålla lugn och ordning på offentliga platser, måste klara av att hantera situationer lågaffektivt och professionellt.

Vi måste också erkänna att vi har problem med att det görs skillnad på folk och folk. Rasifierade är utsatta och de känner sig också mer utsatta och otrygga. Jag är orolig för mina killar hemma. Den ena med diagnos och den andra ensamkommande. När de är ute på stan känner jag mig inte lugn förrän de är hemma igen för jag vet att risken finns att de hamnar i bråk. Inte för att de på något sätt är bråkiga, utan för deras hudton och förmåga att avläsa sociala koder.

Vi måste göra motstånd hela tiden, mot lusten att göra skillnad på människor. På idén att människor med en mörkare nyans på huden per se skulle vara mer benägna att begå brott eller bete sig aggressivt. På vanföreställningarna som håller på att befästas som sanningar att muslimer är farliga och våldsbenägna. På alla idéer om att det är okej att behandla människor olika i något slags förebyggande syfte.

Jag är mycket, mycket oroad över att det finns folkvalda i våra högsta beslutande organ, som i riksdag och kommunfullmäktige, som överhuvudtaget pratar om människor i termer av att förtjäna grundläggande rättigheter som tak över huvudet eller att få gå i skolan. Jag är mycket, mycket oroad över hur de i samhället som känner sig utpekade och dömda på förhand ska orka kämpa sig till en plats bland de som får vara med. Jag är rädd för att för många ska ta den enkla vägen: varför bli något annat än det som förväntas av en? Varför utsätta sig för situationer och platser där man inte är välkommen? Varför ska man inte bli kriminell när alla ändå ser en som kriminell?

Vi måste göra motstånd. Vi måste vara en motkraft. Vi får aldrig tillåta inhumanitet betraktas som normalt. Oavsett vilka vindar som blåser, i Sverige, i Europa och i världen, vi måste göra motstånd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *