Jiang Millington

GEDIGEN ERFARENHET


Med över 30 år i arbets- och föreningslivet utöver akademiska studier har Jiang Millington djup förståelse för hur man engagerar målgrupper och skapar framgångsrika påverkanskampanjer. Hon är också en uppskattad moderator och föreläsare. Här presenteras kort några av de föreläsnings- och workshopämnen som Jiang arbetar med. Alla uppdrag målgruppsanpassas efter önskemål.

KOMMUNIKATION SOM HÄVSTÅNG

  • Effektiv omvärldsbevakning
  • Kommunikation som strategiskt verktyg
  • Den kommunikativa ledningsgruppen
  • Employer Branding

Framgångsrika organisationer och företag använder kommunikation som hävstång i sitt strategiska och operationella arbete. Det är ett sätt att bygga employer branding, agila organisationer och starka varumärken. Jiang Millington har över 25 års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete i näringsliv, föreningsliv och påverkansarbete. Här är några exempel på utbildningar:Framgångsrik kommunikation

= framgångsrik organisation

Fler utbildningar

NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (I SKOLAN OCH LSS/HVB)


Hur ser lagstiftning och riktlinjer ut vad gäller elevere med särskilda behov?


Kunskapsöversikt över neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och hur de specifikt påverkar barn och ungas förutsättningar och behov i undervisningen.


Hur ser vi till att elever med NPF som ADHD och autism når kunskapsmålen?


Hur organiserar man som rektor och/eller huvudman verksamheten för att lyckas med elever med NPF?


Huduvmannaskap, skoluppdraget och elever med särskilda behov.


Hur arbetar man med npf på HVB- och LSS-boenden?


Hur skapar man en familjestruktur med barn med NPF? 

SOCIALA MEDIER/

HOT OCH HAT PÅ NÄTET


Hur blir man framgångsrik på sociala medier?


Kunskapsöversikt, trender och framtidsspaningar.


Fake news och Post-truth och hotet mot demokratin.


Hur hanterar man hot och hat, troll och negativitet på nätet?
PSYKISK OHÄLSA OCH ATT BYTA OFFERKOFTAN MOT SEGERMANTEL


I samhället finns en föreställning om att personer som upplevt trauman, särskilt i barndomen, är labila, känslostyrda och svaga. På grund av tidigare svårigheter förminskas deras omdömesförmåga, stamina och intellektuella kapacitet.


Men vem är starkare än de som mot alla odds förvandlat sina erfarenheter till styrkor? Vem vill inte ha personal som är grundad i sig själv och som arbetat med självkännedom och personlig utveckling?


Personligt och berörande tar Jiang sig an svåra ämnen om sexuella övergrepp, rasism, trauma, depression och suicid. Om vägar till läkning och att bli sams med sin historia för att kunna leva ett liv utan bitterhet och ånger.