Jiang Millington

Hej!


Vill du veta hur du får politiker och andra makthavare att lyssna? Hur du driver fram verklig förändring och inte bara blir en tillfällig dagsslända i debatten?


Välkommen till min sida där jag delar med mig av ett liv som oppinionsbildare, kommunikationsstrateg och framgångsrik lobbyist inom humanism och mänskliga rättigheter. Genom samtidsanalyser och förståelse för målgruppsanpassad kommunikation driver jag sakpolitiskt påverkansarbete och stöttar företag och organisationer att stärka sina varumärken.

Välkommen till mina andra digitala vattenhål:

Jiang Millington

Debattör & kommunikationschef

Foto: Magnus Ragnvid

OM JIANG


Kommunikationschef på Stiftelsen Teskedsorden


Jiang Millington är född i Sydkorea 1971 och kom till Sverige 1972. Hon växte upp i Jönköping, där hon också läste en kandidatexamen i kommunikationsvetenskap. Efter avlagd examen 1990 har Jiang arbetat bland annat som biståndsarbetare, projektledare, redaktör och kommunalråd. Sedan 2020 är hon kommunikationschef på Stiftelsen Teskedsorden.


Utöver fil kand i kommunikationsvetenskap har Jiang läst journalistik på Poppius journalistskola och Executive Communication Management på Berghs School of Communication.